BOARD RESULTS

COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS

CISCE Board Results 2023


 BOARD TOPPERS ICSE - Std-10 - 2023  

1st- Pratyaksha Prasad  99.0% 2nd- Ojus Mishra  98.8%
2nd-Shimeshu Shimeshu  98.8 % 3rd- Nirjala Singh 98.6 %

 

BOARD TOPPERS ISC-Std-12 - 2023 

 

 1st- Ahmad Sayeed - 94.25% 2nd- Aarya Pandey 93.75%
 3rd- Sanskar 92.0 %  4th- Atul Prakash 91.5% 

 


 COMPLETE ANALYSIS OF ICSE RESULTS,  2022-23 
(A) No. of students appeared : 456
 Science : 419   Commerce : 37     Pass Percentage : 100 %    Method Opted : (English + Best 4) 
(B)  Overall School Results School Average : 86.62% Highest Marks : 495 (99.00%)  
90% - 100% 80% - 89.9% 70% - 79.9% 60% - 69.9%
170 200 76 10
 
 (C) Overall Rank Holders (Science + CTA)  
 RANK  NAME MARKS  (OUT OF 500)  PERCENTAGE
1 PRATYAKSHA PRASAD 496 99.00
 2 OJUS MISHRA  494  98.80
SHIMESHU SHIMESHU
3 NIRJALA SINGH 493 98.60
  Overall Rank Holders (Science + ECO)  
 RANK  NAME MARKS(OUT OF 500)  PERCENTAGE
1 DEVRAAT KRISHNA 491 98.20
2 ARCHIT PRIYAM 489 97.80
3 KSHITIJ PRIYADARSHI 485 97.00
  Overall Rank Holders (Commerce) 
 RANK  NAME MARKS(OUT OF 500)  PERCENTAGE
1 MUKUL AGARWAL 479 95.80
2 SAARA SHARMA 476 95.20
3 SHREYASH KUMAR 470 94.00
 
(D) Students scoring the highest marks in different subjects :- 
 Subjects  Average  Highest  Name of the Students

Total 

Appeared

English 85.91% 99 PRATYAKSHA PRASAD 456
 Hindi     89.36%     99

PRATYAKSHA PRASAD   KSHITIJ PRIYADARSHI DEVRAAT KRISHNA NIRJALA SINGH, ADITYA KASHYAP MANAS PANDEY, AYUSHMAN ARYA, SUMANT RAJ  SHAHIL KUMAR,  SHAGUN SHARMA, YAMINA ANWAR AASTHA PRIYA ABHIRAJ, UTKARSH KRISHN, AYUSH KUMAR JAISWAL, RIMJHIM SINGH,  ANIKET RAJ ANAMIKA KUMARI, ADITYA RAJ

    456
 HCG 84.51% 100 SHAGUN SHARMA,  UTKARSH HARSH PRATYUSH KUMAR SINGH MUKUL AGARWAL 456
 Mathematics 80.93%  00 UTKARSH HARSH   AYUSHMAN ARYA   DEVRAAT KRISHNA SHIMESHU SHIMESHU,  YASH RAJ, NIHAR NAVEEN   HARDIK KRISHAN   MADHUKAR JHA, VEDANT VATS, ASHAR AYAZ ,RAUNAK SINGH, SHREYAS  KUMAR   56
  Science   78.52%  99 UTKARSH HARSH   AYUSHMAN ARYA SHIMESHU SHIMESHU, OJUS MISHRA,  KRISH KUMAR, ARCHIT PRIYAM NIRJALA SINGH, ADITYA KAUSHIK ,SUJAL KUMAR SINHA, PREM PRATHAM   SHASHWAT SHRESTHA  419

Computer

Applications

93.34% 100 SHIMESHU SHIMESHU   OJUS MISHRA,  NIRJALA SINGH , SUJAL KUMAR SINHA , SHAHIL KUMAR SHLOK AGARWAL PRATYUSH KUMAR SINGH PRATYAKSHA PRASACD ADITYA KASHYAP MADHUKAR JHA, NILANJAN BIBHU  ANAGH, ATRI ALI AZIM, SHIVAM SAI, HANSIKA NEHAL, ASHAR AYAZ,   SIDDHARTH SANDILYA, ANAMIKA KUMARI ,RAUNAK SINGH   MD SADRE AZAM,  SHRESTH,  DIVYANSH DEEP SUYASH AGRAWAL  285

Economic

Applications

77.47% 99 ARCHIT PRIYAM 170

Commercial

Studies

90.24%  100 SAKCHI SRIYA,  MAULI SINGH,   HARSHITA PRAKASH, SAARA SHARMA 37

Commercial

Applications

88.00% 88 ADITYA SRIVASTAVA 01
   

(E) Overall Subject wise analysis of ICSE, 2022-23 :- 

SUBJECTS 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 TOTAL
English (85.91%) 147 231  73  05 -  - -  456
Hindi (89.36%) 259 160 28 08 01 -  - 456
HCG (84.51%)  162 168 95 25 05 01  - 456
Mathematics (80.93%) 168 109 80 49 33 17   456
Science (78.52%) 126 86 90  74  36  06  01 419
Computer Applications (93.34%)  225  52 05  03  -  - - 285
Economic Applications(77.47%)  18  56  60  31  05  -  -  170
Commercial Studies (90.24%) 23 11 03  - - - - 37
CommercialApplications(88.00%)  -   01   -  -   -  -   -  01
 

 COMPLETE ANALYSIS OF ISC RESULTS,  2022-23
 (A) No. of students appeared : 106
 Science : 59   Commerce : 47       Pass Percentage : 98.11 %      Method Opted : (English + Best 3) 
(B)  Overall School Results
School Average 77.13%
Science Stream 79.22%
Commerce Stream 74.52%
 (B.1) Overall :- 
90% - 100% 80% - 89.9% 70% - 79.9% 60% - 69.9% 50% - 59.9% 40%-49.9%
10 33 42 15 05 01
(B.2) Science Stream :-
90% - 100% 80% - 89.9% 70% - 79.9% 60% - 69.9% 50% - 59.9% 40%-49.9%
08 17 28 06 00 00
(B.3) Commerce Stream :- 
90% - 100% 80% - 89.9% 70% - 79.9% 60% - 69.9% 50% - 59.9% 40%-49.9%
02 16 14 09 05 01
 (C) Overall Rank Holders (Science Stream)
 RANK  NAME MARKS(OUT OF 400)  PERCENTAGE
1 AHMAD SAYEED 377 94.25%
 2 ADITYA RAJ  368  92%
SANSKAR
3 ATUL PRAKASH 366 91.5%
 Overall Rank Holders (Commerce Stream) 
 RANK  NAME MARKS (OUT OF 400)  PERCENTAGE
1 AARYA PANDEY 375 93.75%
2 KHUSHI KUMARI 360 90%
3 PRATIK GOEL 358 89.5%
(D) Students scoring the highest marks in different subjects :- 
 Subjects  Average  Highest  Name of the Students TotalAppeared
English 82.10% 95 AARYA PANDEY 106
Physics 69.00% 93 ADITYA RAJ 59
 Chemistry  74.32%  94 ATUL PRAKASHAHMAD SAYEED  59
 Mathematics  65.31%  94 NIRMALYA SINHARAVI RAJAARYA PANDEY 65
Biology 82.38% 99 AHMAD SAYEED 26
 Computer Science  89.23%  100 RAVI RAJ  SANSKAR   ADITYA RAJ  22
Economics 75.46% 95 AARYA PANDEY 71
Business Studies 71.07% 88 AADIT KUMAR 28
Commerce 71.81% 93 PRATIK GOEL 47
Accounts 59.11% 88 PRATIK GOEL 47
 (E) Overall Subject wise analysis of ISC, 2022-23 :-
SUBJECTS 100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 30-39 20-29 TOTAL
English (82.10%) 14  62  24 06 - - -   106
Physics (69.00%) 03  07  14  25  09  01  -  - 59
Chemistry (74.32%)  05 13 21 14 05 01 - - 59
Mathematics (65.31%)  09  07  11  13  12 09 03  01 65
Biology (82.38%) 09 08 05 04 - -   - 26
Computer Science(89.23%)  11 08 03 - - - - - 22
Economics (75.46%)  08  25 18  11 06 02 - 01 71
Business Studies (71.04%) -  08 09  05  05  01 - -  28
Commerce (71.81%)  07  08  10 12  08 02 - - 47
Accounts (59.11%) 02 05 10 05  07  12  04  02 47

                                                                                                                                                                   


 First and Second Rank holders in the  I.C.S.E (10) Examinations 
Year
Position
Name Of Student
% Secured
Grade
1985 - 1st Batch
1
Pawan Kumar Singh
94.1
PCA***
2
Vivek Verma
85.0
PCA
1986
1
Rohit Agarwal
84.0
PCA
2
Sailesh Kumar
81.5
PCA
1987
1
Viksh Agarwal
84.4
PCA
2
Saumya Kumar Singh
83.0
PCA
1988
1
Himanshu Sinha
93.4
PCA
2
Sanjeev Kumar
92.4
PCA
1989
1
Asif Ali Ansari
90.8
PCA
2
Piush
89.0
PCA
1990
1
Sashank Shekhar
91.0
PCA
2
Gagan Kumar
90.8
PCA
1991
1
Amit Kumar
91.0
PCA
2
Manish
85.0
PCA
1992
1
Gaurav Agarwal
93.3
PCA
2
S Ramahi Bhushan
92.0
PCA
1993
1
Jameel Muzaffar
95.8
PCA
2
Ganesh, Sachi
94.6
PCA
1994
1
Amit Mehra
95.6
PCA
2
Akshat Verma, Anish Abhishek
94.2
PCA
1995
1
Saurabh Mittal
93.6
PCA
2
Siddarth Jha
93.4
PCA
1996
1
Sachin Talwar, Kunal Sinha
93.6
PCA
2
Tuheen Sinha
93.4
PCA
1997
1
Kumar Saurav
94.0
PCA
2
Gaurav Jha, Abhishek Thakur
93.8
PCA
1998
1
Abhinav Vikram
95.0
PCA
2
Rashi Beria
94.8
PCA
1999
1
Md Salahuddin Siddique, Anand Gautam, Nimimesh
95.4
PCA
2
Swarnima Verma, Shishir Kumar
94.6
PCA
2000
1
Amit Kumar
95.4
PCA
2
Arka Chatterjee
95.2
PCA
2001
1
Mohan Prasad
94.8
PCA
2
Sumit Kumar
93.6
PCA
2002
1
Atul Kumar
94.2
PCA
2
Chandan Kumar
94.0
PCA
2003
1
Eiresh Prakash
95.0
PCA
2
Tushar Aditya Narain
94.6
PCA
2004
1
Divayanshu Jha
96.8
PCA
2
Zeeshan Hussain
96.6
PCA
2005
1
Faisal Ahmed
95.8
PCA
2
Zayab Zaki
95.4
PCA
2006
1
Shashank
95.2
PCA
2
Shishir Salvatore
94.8
PCA
2007
1
Pushkar Anand
97.6
PCA
2
Akriti
97.2
PCA
2008
1
Suhansanu
98.8
PCA
2
Ritu Raj Raman
97.6
PCA
2009
1
Harshav Raj
98.2
PCA
2
Harsh Anurag, Abhishek Gaurav
97.8
PCA
2010
1
Suman Raj
97.0
PCA
2
Aditya Kumar
96.6
PCA
2011
1
Abhishek Neelabh Ghosh, Vishal Gaurav, Sanket
96.0
PCA
2
Mayank Sinha, Abdul Aleem,  Aditya Aman
95.6
PCA
2012
1
Ayush Anurag
97.6
PCA
2
Shaurya Aarav
97.4
PCA
2013
1
Tejashvi Bhaskar
96.6
PCA
2
Shubham Raj
96.0
PCA
 2014
1
Anshu
96.6
PCA
2
Sanket Kr Singh
96.4
PCA
 2015
1
Harsh Raj 
 98.0
PCA
2
Yash Sarwaswa
 97.8
PCA
2016
1
Aryendra Singh
   98.2  
PCA
2
Rohan Kunwar
 98.0
PCA
2017
1
Apoorv Raghav
 98.0
PCA
2
Ayush Anand
 97.8
PCA
2018
1
Ritik Raj
98.6
PCA
2
Ayush Deep
98.2
PCA
2
Rachit Kumar
98.2
PCA
2019
1
Sambhavi Singh
99.0
PCA
2
Samparna Mittra
98.0
PCA
2020
 
 1
 Arnav Mishra
 98.6
PCA 
2
Vedansh Pandey
98.4
PCA
2021
1
   Shashank Kumar 99.0
PCA
2
 Yash Sharan
98.4
PCA
2022 1 Utkarsh 99.2 PCA
1 Hariom Shree 99.2 PCA
2 Arman Zaman 99.0 PCA
2023  1 Pratyaksha Prasad  99.0  PCA 
 2 Ojus Mishra  98.8 PCA 
  2  Shimeshu Shimeshu  98.8  PCA
***PCA = Pass Certificate Awarded
   
 

  
First & Second Rank holders at the ISC (Year - 12) Examinations 
Year
Position
Name of Student
% Secured
Grade
2001-1st Batch
1
Mrinal Agarwal
83.8
PCA***
2
Abhinebesh Sharma
83.3
PCA
2002
1
Sushant Shekhar
87.5
PCA
2
Shashank Shekhar
86.3
PCA
2003
1
Kunal Raghvendra
85.6
PCA
2
Souarv Ghosh
83.0
PCA
2004
1
Raunak Beria, Harsh Mehra
88.0
PCA
2
Smiriti
87.5
PCA
2005
1
Tushar Aditya Narain
95.5
PCA
2
Anuj Saraf
90.0
PCA
2006
1
Ankit Jaiswal
87.4
PCA
2
Sabya Sachi
87.2
PCA
2007
1
Amit Ranjan
89.7
PCA
2
Anupam Kumar
88.5
PCA
2008
1
Abhishek Ashish
92.2
PCA
2
Rohit Ranjan
87.2
PCA
2009
1
Aman Elahi
93.8
PCA
2
Rehan Wasi
91.8
PCA
2010
1
Rituraj Raman, Abhiraj
95.0
PCA
2
Shivangi Das
 94.75
PCA
2011
1
Saket
 93.0
PCA
2
Priyank Raj
 91.25
PCA
2012
1
Tanay Mukund
 90.25
PCA
2
Shashank Shekhar
89.5
PCA
2013
1
Keshav Kr Bhagat
94.5
PCA
2
Kumar Gaurav
91.5
PCA
2014
1
Saurabh Bohra
92.0
PCA
2
Jayant Priyadarshi
90.5
PCA
2015
1
Md Zaid
 91.25
PCA
2
Himanshu Goel
 91.0
PCA
2016
1
RIitika Raj
 95.0
PCA
2
Amarjeet Kumar
 91.0
PCA
2017
1
Abhigyan Prakash
90.25
PCA
2
Amit Prasad
88.75
PCA
2018
1
Ayendra Singh
97.25
PCA
2
Vivek Kumar
95.5
PCA
2019
1
Kashyap Krishn
97.50
PCA
2
Ujjwal Raj
97.25
PCA
2020
 
1
Akshat Kabra
97.75
PCA
2
Ritik Raj
94.5
PCA
2021
1
  Shaswat Sanjeev  98.8
PCA
2
Anurag Gautam
96.8
PCA
2022 1 Aditya Sarthak   97.25 PCA
2 Aditya Pratap  97.0  PCA
2023  1 Ahmad Sayeed  94.25  PCA
 2 Aarya Pandey  93.75  PCA
***PCA = Pass Certificate Awarded

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTS (OLD)                          

      DOWNLOAD    ENTAB - APP